Elke ondernemer wil natuurlijk maar al te graag dat zijn klanten zijn bedrijf als een soort ‘vriend’ beschouwen, want vrienden zijn loyaal. Vrienden vergeven ook ‘foutjes’ en hebben veel voor elkaar over en komen geregeld bij elkaar over de vloer. Vriendschap is gebaseerd op vertrouwen en moet dus onderhouden en opgebouwd worden. Geven en nemen of anders gezegd: zaaien om te kunnen oogsten.

Hieronder een model dat u in 10 stappen uitlegt hoe u een vriendschap met uw klanten op kunt bouwen.

1. Vaststellen
“Wie alles wil zijn voor iedereen, eindigt als niets voor niemand.” U dient een focus te hebben van de klanten die u echt wilt. Stel vast welke vriendschappen waarde toevoegen aan uw bedrijf.

2. Vinden
Let goed op waar uw potentiële vrienden zich bevinden. Waar komt en kijkt uw klant?

3. Verleiden
Dit is de stap om waarin u in contact wilt treden met uw uw potentiële vriend. dit betekent dat u hem moet verleiden om over te gaan tot een eerste aankoop. Bedank goed waar klanten blij van worden. Waarom zou hij juist voor u kiezen en waar is hij bang voor. Schep reële verwachtingen.

4. Verkopen
Dit is de belangrijkste stap: de eerste aankoop. Hij neemt voor het eerst kennis met uw product. Zorg ervoor dat dit zo gemakkelijk mogelijk is en onthoudt daarbij de vijfde ‘P’ (vindbaarbeid) van de marketingmix in uw achterhoofd.

5. Verbinden
Het is belangrijk dat u zich met de klant verbindt. Het creëren van een relatie die de mogelijkheid schept om direct met elkaar te communiceren. Hierbij kunt u denken aan: spaarkaarten, garantiekaarten, klantenkaarten.

6. Vasthouden
Ervoor zorgen dat de klant overgaat tot herhalingsaankopen, dat is wat u wilt creëren. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de eerste aankoop heeft voldaan aan zijn verwachtingen. Tevredenheid is geen garantie voor loyaliteit, want hij heeft immers genoeg alternatieven.

7. Verdiepen
Dit is de stap om uw klant beter te leren kennen die het mogelijk maakt om in te spelen op zijn behoeften. Hiermee kunt u latente behoeftes creëren nog voordat hij zich hiervan zelf bewust is. Zorg er echter voor dat u altijd oprecht bent.

8. Vergroten
U kent uw klant en weet wat hij wil. Laat uw klant andere producten uit uw assortiment proberen.

9. Verrassen
Overdrijf niet maar oprechte aandacht doet vaak wonderen. Verras uw klant eens op zijn verjaardag of bij een verhuizing. Hoe beter de timing, des te tevredener de klant en de te kleiner de investering.

10. Vrienden
Niets is zo betrouwbaar als een persoonlijke aanbeveling van een vriend. Positieve mond-tot-mond reclame zullen uw business snel doen groeien. Zaaien om te kunnen oogsten. dit kost doorgaans veel tijd en maar weinig ondernemers houden dit vol.